Jumat, 26 Mei 2017   |   Sabtu, 29 Sya'ban 1438 H
Pengunjung Online : 5.864
Hari ini : 31.476
Kemarin : 127.290
Minggu kemarin : 688.898
Bulan kemarin : 5.828.511
Anda pengunjung ke 102.468.272
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Budaya Melayu

Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ke-I

Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ke-I

(Persidangan Persuratan Melayu Sa-Malaya Pertama – CPMM 1)

Sea View Hotel, Singapura; 12 & 13 April 1952 M

I. Informasi Ringkas

1. Tema : - 

2. Tempat dan waktu :

Diselenggarakan di Special Hall, Sea View Hotel, Singapura, pada tanggal 12 dan 13 April 1952 M.

3. Peserta :

Diikuti oleh 58 peserta yang diutus oleh berbagai lembaga yang terdiri dari sastrawan, abdi bahasa, penulis, pelaku seni, pemuda pergerakan, guru dan pelajar dari berbagai daerah di Malaysia dan Singapura (masih di bawah Persekutuan Malaya). Dari Malaysia seperti Johore (Johor),  Negeri Sembilan, Kelantan, Kedah, Penang, Perak dan Malacca (sekarang Melaka). Di samping itu hadir pula sebanyak 86 pemerhati yang terdiri dari beberapa wakil dari pihak penerbit.

4. Deskripsi Pelaksanaan :

Kongres ini dibuka oleh Puan Hajjah Zain dan mendapat sambutan tertulis dari Tuan Z’aba. Pada hari pertama hanya berlangsung dua kali sidang, dan salah satu sidang menghasilkan Piagam Kongres (PIAGAM CONGRESS). Pada hari kedua diadakan pula sidang pleno tentang kedudukan TULISAN RUMI DAN JAWI. Beberapa keputusan sidang dihasilkan melalui voting.

5. Lain-lain :

Kongres ini dianjurkan oleh persatuan yang menjadi kerabat Kongres, dipelopori oleh Angkatan Sasterawan ’50. Oleh sebab itu tujuan utama Kongres ini lebih kepada menjaga kepentingan ahli-ahli kerabat Kongres.   

II. Pokok-pokok Bahasan Kongres :

Meskipun tidak ada kertas kerja yang dibentangkan, Kongres membahas dan menghasilkan keputusan tentang tulisan Rumi (Latin) dan Jawi (Arab Melayu). Di samping itu, Kongres juga mengeluarkan sebuah piagam yang disebut PIAGAM CONGRESS.   

III. Makalah-Makalah*

Tak satu pun kertas kerja (makalah) yang dibentangkan dalam Kongres ini.

Lampiran:

Salinan Piagam Kongres (Piagam Congress):

 

Piagam Congress

ANGGARAN DASAR CONGRESS PERSURATAN MELAYU SEMALAYA

1. Tujuan Congress

  • Menyatukan sa-barang usaha semua Badan2 Persuratan Melayu di-Persekutuan Tanah Melayu, Sinapura dan Borneo Utara.
  • Mengambil keputusan mu’tamad yang sama, atas sa-barang hal mengenai kemajuan bahasa dan persuratan Melayu. Juga akan membela hak2 pengarang2, sasterawan2 dan ali2 bahasa Melayu.

2. Chara2 Congress

  • Congress boleh di-adakan bila2 masa perlu oleh sa-buah pertubohan atau beberapa pertubohan persuatan menjadi satu.
  • Pertubohan persatuan yang mengusulkan congress itu dengan sendirinya menjadi Panitia Congress, akan menyediakan tempat dan kesiapan2 congress serta memanggil lain2 pertubohan ka-CONGRESS itu.

3. Persetiaan

  • Sa-luroh pertubohan2 persuratan yang termasok menjadi kerabat congress hendak-lah menta’ati keputusan mu’tamad yang di-ambil oleh congress.
  • Pertubohan2 kerabat conress hendaklah berusaha melaksanakan keputusan2 yang di-ambil oleh congress bagi memajukan bahasadan persuratan Melayu.
  • Sa-baran keputsan congress hendak-lah di-anggap sah oleh kerabat congress.
  • Segala keputusan congress akan di-ambi mengikut undi terbanyak.
  • Tiap2 pertubohan hanya mempunyai SATU UNDI SAHAJA.

Ketenteuan piagam itu di-terima oleh persidangan dengan chadangan

ANGKATAN SASATERAWAN ‘50, di-sokong oleh LEMBAGA BAHASA

MELAYU.

Di-sahkan oleh:

Tandatangan

A. Raman Bin Haji Md. Said
Pengerusi Persidangan 12 April 1952

Dibaca : 6.311 kali.

Berikan komentar anda :

Silakan Login Untuk Komentar

Silakan Login atau Mendaftar terlebih dahulu jika anda belum menjadi anggota.

 Kolom untuk yang sudah menjadi member
Email
Password