Kamis, 25 Mei 2017   |   Jum'ah, 28 Sya'ban 1438 H
Pengunjung Online : 3.402
Hari ini : 11.782
Kemarin : 92.738
Minggu kemarin : 688.898
Bulan kemarin : 5.828.511
Anda pengunjung ke 102.457.558
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Perpustakaan

Page  1 2 3 4 5 > 

Perpustakaan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung

(123 Entries)
Afik Ferba Aktif Bahasa Limo Koto Bangkinang
Hasnah Faizah Ar
Pascasarjana UNPAD
Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa di Kalangan Generasi Muda Sumatera Utara
Depdikbud
Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya
Arti Perlambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Daerah Bengkulu
Departemen Pendidikan dan Kebudyaan
Proyek Inventarisasi dan Nilai-Nilai Budaya
Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara
Slametmuljana
Balai Pustaka
Bahasa Melayik Purba
K. Alexander Adelaar
RUL
Bahasa Minangkabau Dialek Kubuang Tigo Baleh
Tamsin Medan
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Dokumentasi dan Mozaik Kebahasaan-Nusantara
J.S. Badudu
Fak. PascaSarjana Unpad
Filologi Melayu : Kumpulan Karangan
Panuti Sujiman
Pustaka Jaya
Fonologi Bahasa Bima
I Wayan Tama, Penyunting Naskah A. Murad
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud
Fonologi Bahasa Tamuan
Petrus Purwadi
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud
Fonologi dan Morfologi Bahasa Lematang
Diemroh Ihsan
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud
Fonologi dan Morfologi Bahasa Muko-Muko
Zainul Arifin Aliana
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud
Fonologi dan Morfologi Bahasa Sindang
Siti Salamah Arifin, Penyunting Naskah Martin
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud
Fonologi, Morfologi dan Sintaksis Bahasa Buna
P. Sawardo, Penyunting Naskah S.S.T. Wisnu Sasangka
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud
Geografi Dialek Bahasa Banjar Hulu
Fudiat Suryadikara; Jantera Kawi; Durje Durasid
Depdikbud
Hikayat Darma Tahsiyah Sebuah Telaah Filologis
Yayah Chanafiah
Pascasarjana Unpad
Hikayat Raden Qodli Sareng Nyi Zaojah (Kajian dan Analisis)
Agus Heryana
DepDikBud Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Balai Kajian Sejar
Hikayat Raja Jumjumah : Satu Kajian Filologis
Nurhayati Harahap
Pascasarjana Unpad
Integrasi Nasional dalam Hubungan Antar Suku Bangsa dan Sistem Nilai Budaya Nasional
Depdikbud
Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya
Integrasi Nasional Suatu Pendekatan Budaya Daerah Kalimantan Selatan
Penyunting Ramli Nawawi
Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya
Page  1 2 3 4 5 >